Brusky

NázevTypPojezdyMax. obrobek
Bruska na plocho Kovosvit HoloubkovBPV 30-100 1000x350x410
Bruska na plocho HolmontaBPV 20 NA630x230x360600x200x250
Bruska na plocho TOSBPV 20630x230x360600x200x250
Bruska na kulato TOS Hostivař2UC 1000 Ø280x500