Sériové postupové nástroje

  • Jsou to zpravidla komplexní propracované nástroje, které postupně přetvářejí vstupní materiál do finálního produktu. 
  • Tyto nástroje jsou z pravidla určené pro velké série.
  • Nástroje konstruujeme tak, aby odpovídaly zásadám, normám a předpisům zákazníka