EDM obrábění

EDM obráběníElektroerozivní obrábění je proces, při kterém dochází k úběru materiálu erozí, jež je způsobována sérií elektrických výbojů. Celý proces se odehrává v dielektrické kapalině, která usnadňuje tok elektrických výbojů v jiskrové mezeře. V důsledku velké proudové hustoty jednotlivých krátkých výbojů je materiál obrobku natavován a přiváděným proudem dielektrické kapaliny odplavován z místa řezu. Takto dojde k rozdělení nebo opracování obrobku do požadovaného rozměru či tvaru.

Elektroerozivní drátové řezání, elektroerozivní vrtání

V případě elektroerozivního řezání je obrobek ponořen do kádě s dielektrikem a řez probíhá pomocí úzkého drátu. Zatímco jeden pól elektrického proudu je připojen k obrobku, druhý  je připojen k drátu. Při průchodu drátu dielektrikem v těsné blízkosti obrobku dochází k polarizaci dielektrika a ke vzniku elektrických výbojů.

Technologie je vhodná především pro výrobu velmi přesných tvarů, např. střižných nástrojů, dále pak výrobu razníků a matric, profilových soustružnických nožů, vnějšího a vnitřního ozubení různých typů, perodrážek apod. především z tvrdých materiálů. Využívá se zároveň pro výrobu problémových tvarů, převážně tam, kde ostatní metody nestačí.

Další výhodou této technologie je její použití i při řezání nástrojových ocelí v žíhaném i kaleném stavu při vysoké přesnosti, a s povrchovou kvalitou řezu rovnající se broušení.

Elektroerozivní drátové řezačky (Fanuc, Hitachi)

Používáme nejnovější drátové řezačky Fanuc D a E a Hitachi, tedy nejznámější a nejrozšířenější značky jak ve světě, tak i v ČR. Naše elektroerozivní drátové řezačky jsou zcela izolovány od ostatního provozu ve firmě (Nástrojárna, Lisovna), aby nebyla narušena maximální přesnost a kvalita obráběných dílců z důvodu rušivých vlivů okolního prostředí a nedocházelo k tepelné dilatace mezi stroji, přípravky, obráběnými dílci a měřidly.

Pokud máte zájem o naše služby spojené s EDM obráběním nebo potřebujete pomoci s elektroerozivním řezáním, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.